All Rights Reserved
  • Boligbyg
  • Renovering
  • Totalenterprise
  • Snedker og tømrer arbejde

M-K Boligbyg ApS - Nyheder

Renovering / Vedligeholdelsesfradrag

Fradraget i forsøgsordningen udformes som et ligningsmæssigt fradrag. Det svarer til, at der ydes et tilskud på godt 1/3 af lønudgiften i en gennemsnitskommune. Der indføres et loft over det samlede mulige tilskud svarende til, at en husstand bestående af et ægtepar eller af to ugifte voksne maksimalt kan få fradrag for lønudgifter til serviceydelser i hjemmet på 30.000 kr. årligt.

Er der hjemmeboende børn over 18 år i husstanden, kan det samlede fradrag, der kan anvendes til lønudgifter til serviceydelser i hjemmet blive større. Fradraget knytter sig til, at personerne har folkeregisteradresse i boligen, hvor ydelsen leveres/udføres og fradraget gælder for personer i såvel ejerboliger som lejeboliger.

Eksempelvis svarer 30.000 kr. til et fradrag på ca. 600 kr. om ugen eller groft omregnet til fx ca.  2ó times rengøring ved en timepris på 250 kr. ”Tilskudsværdien” bliver så ca. 80 kr. per arbejdstime.

Fradragsberettiget arbejde omfatter arbejdslønnen i forbindelse med både indvendig og udvendig vedligehold og reparation.

Ved afgrænsningen af arbejde omfattet af BoligJobordningen tages udgangspunkt i tidligere lignende tilskudsordninger. Fradraget gives dermed for serviceydelser i hjemmet fx rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde samt for reparation og udvendig vedligehold.

Kilde: Finansministeriet